23940 92215

Η Ιστορία του Κτήματος

   Όλα ξεκινούν στις Αρχές του 1960 με το ​Eστιατόριο
" Συνάντησις "